Centrum Medyczne „ Syberka” Sp. z o.o.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „ Syberka” Sp. z o.o. rozpoczął działalność we wrześniu 2000 r.

Od początku prowadzimy działalność w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej , ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz medycyny pracy. Wszystkie usługi świadczone są przez wykwalifikowany personel medyczny spełniający wymogi stawiane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, który stale podnosi kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w konferencjach szkoleniowych, kursach i warsztatach.

NZOZ Centrum Medyczne „SYBERKA” Sp. z o.o. prowadzi diagnostykę i zabiegi przy pomocy nowoczesnego sprzętu spełniającego aktualne normy i wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia.