ZAMÓW RECEPTĘ
FORMULARZ KONTAKTOWY

Zamawianie recept oraz kontakt z przychodnią możliwy jest również drogą mailową, kierując korespondencję na adres:

kontakt@przychodnia-syberka.pl

Przypominamy, iż zamawiając receptę pacjent deklaruje, że
aktualnie nie przebywa w zakładzie leczniczym (szpital, sanatorium, rehabilitacja dzienna, zakład opiekuńczo leczniczy)

oraz przyjmuje do wiadomości, że

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świadczeniodawca, u którego dokonywana jest rezerwacja terminu. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją rezerwacji terminu wizyty. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zarządzanie usługami opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji celu, o którym mowa powyżej, o ile wcześniej nie zostanie przez Panią/Pana zgłoszony skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu dokonania rezerwacji terminu wizyty. W zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do Pani/Pana danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W pozostałym zakresie, obowiązek informacyjny określony w art. 13 RODO będzie spełniany przez Świadczeniodawcę za pośrednictwem innych kanałów komunikacyjnych, w tym poprzez korespondencję e-mail oraz jego stronę www.